Velkommen til den første NIBIO-konferansen!

NIBIO-konferansen 2018 arrangeres over to dager. Den vil inneholde både fellessesjoner og parallelle sesjoner med faglige innlegg om ulike tema. I tillegg vil det bli en egen posterutstilling, festmiddag og gode muligheter for samtaler og nettverksbygging.

Vi håper NIBIO-konferansen skal bli en viktig møteplass i årene som kommer!

Årets konferanse er bygget rundt temaene mat, miljø og muligheter. Vi vil blant annet sette fokus på følgende spørsmål:

 • Hvordan kan ny teknologi gi nye muligheter i landbruket?
 • Hvordan kan vi drive bærekraftig matproduksjon i Norge i framtida?
 • Hvordan kan landbruk bli en bærende og nyskapende kraft i næring og samfunn?

Vi hevder at det er viktig å skaffe økt kunnskap på alle disse områdene. NIBIO-konferansen 2018 vil også løfte blikket og se på landbruket både i Europa og i andre deler av verden.

Programmet er laget i samarbeid med Nofima, Veterinærinstituttet og Ruralis (tidl. Bygdeforskning). De vil alle bringe inn sine ulike perspektiver på tematikken.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften på NIBIO-konferansen er satt til kr 4500 (to dager) eller kr 3000 (en dag).

Du kan imidlertid spare noen kroner ved å melde deg på tidlig. Ved påmelding før 15. desember 2017 er deltakeravgiften kr 3500 (to dager) eller kr 2500 (en dag).

For studenter (heltid) er deltageravgiften kr 1400 (to dager) eller kr 700 (en dag). Denne prisen gjelder uansett tidspunkt for påmelding.

Konferansemiddag

Festmiddagen 13. februar koster kr 890 og inkluderer tre drikkeenheter. Etter middagen vil bandet Fat Fred the Possumhunters spille opp til dans.

Overnatting

Overnatting koster kr 1100 i enkeltrom og kr 625 pr. person i dobbeltrom. Dette inkluderer frokost.

 

Spar opptil 1000 kroner ved påmelding innen 15. desember 2017

Informasjon

Sted
X Meeting point, Hellerudsletta
Tid
Fra tirsdag 13. februar 2018 10.00
Til onsdag 14. februar 2018 15.00
Påmeldingsfrist
Fredag 19. januar 2018 17.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Programmet blir oppdatert jevnlig

 • Dag 1 - 13. FEBRUAR

 • 10.00 - 11.45

  Åpning i plenum

  Tema Innleder
  • Velkommen
  Nils Vagstad, adm. dir. i NIBIO
  • Norsk landbruk - muligheter i den framtidige bioøkonomien
  Jon Georg Dale, landbruks- og matminister
  • Bonden - en bioøkonom i praksis
  Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag
  • Matproduksjon - også et spørsmål om etikk og moral
  Henrik Syse, filosof og forsker i PRIO

 • 11.45 - 12.45

  Lunsj

 • 12.45 - 15.20

  Matproduksjon i Norge i et internasjonalt perspektiv - forbrukertrygghet, miljøvennlig og nyskapende

  Aslak Bonde er møteleder. Han vil introdusere følgende tema og innledere:

  Tema Innledere
  • Climate change - effects on plants and future food production
  Anne Hope Jahren, professor at CEED and researcher at Uio Section for Earth Evolution and Dynamics
  • EU Common Agricultural Policy beyond 2020: What are the pertinent policy questions and how to adress them?
  Alan Matthews, professor at Trinity College,
  Department of Economics
  • Mattrygghet med fokus på plante- og dyrehelse, utviklingstrekk og trusler
  Gaute Lenvik, adm.direktør i Veterinærinstituttet
  • Innovasjon i meieriindustrien - muligheter og behov
  Eirik Selmer-Olsen, konserndirektør forskning og utvikling i TINE
  • Mat med smak og kvalitet - nasjonale og internasjonale markedsmuligheter
  Øyvind Fylling Jensen, adm.direktør i Nofima 


  Panelsamtale med mulighet for spørsmål fra salen og via Twitter.

 • 15.40 - 17.15

  Parallelle poster

       

  Felles åpning

  Der digitalisering møter biologi - teknologidrevne omveltninger endrer også bioøkonomien

   

  Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor

   

   

  Parallelle poster

  Post 1:
  Teknologi i matproduksjonen - Presisjonsjordbruket v/Audun Korsæth, NIBIO
  Post 2:
  Teknologi i areal- og ressursforvaltning - "Stordata" v/ Ingvild Nystuen, NIBIO
  Post 3:
  Framtidssamfunnet - Sirkulær økonomi
  Post 4:
  Miljø, klima og landbruk - Landbrukets tilpasning til klimaendringene

 • 17.15 - 18.00

  Plakater og utstillinger

 • 19.30

  Middag

  Konsert - Fat Fred & the Possumhunters med Stina Stenerud

 • Dag 2 - 14. FEBRUAR

 • 09.00 - 10.30

  Parallelle sesjoner - Bolk 1

   

  Felles åpning

  Klimapolitikk for landbruket

   

  Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

  Parallelle sesjoner

  MAT
  Økt bærekraftig matproduksjon

   

  MILJØ
  "På dagsorden"

   

  MULIGHETER
  Framtidas bioøkonomisamfunn

  Møteleder: Harald A. Lein

  • Yield gap - agronomisk kunnskap for høyere avlinger i kornproduksjonen 
   Till Seehusen, NIBIO

  Myrdyrking - To innlegg om temaet
  Innledere kommer

  • Tradisjoner i bioøkonomien - aktører, institusjoner og teknologi
   Magnar Forbord, Ruralis
  • Grovfôrproduksjon i vått klima - høstestrategier og høsteutstyr
   Synnøve Rivedal, NIBIO

  Rødt kjøtt - To innlegg om temaet
  Innledere kommer

  • Fremsyn som metode i utviklingen av den nye bioøkonomien
   Hilde Bjørkhaug, Ruralis
  • Produksjon av grovfòr - mekanisering og økonomi
   NLR, innleder kommer
   
  • Rettigheter - en kritisk faktor i bioøkonomien
   Frode Flemsæter, Ruralis
     
  • Politikkens betydning for en smart bioøkonomi
   Jostein Brobakk, Ruralis
  Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon

 • 10.45 - 11.45

  Parallelle sesjoner - Bolk 2

  MAT
  Dyrehelse og mattrygghet
  MILJØ
  Arealressurser, jord og jordvern
  MULIGHETER
  Sirkulærøkonomi
  • Utfordringer for folkehelsa - en samfunnsøkonomisk vurdering av tiltak mot MRSA
   Petter Elstrøm, Folkehelseinstituttet
   Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet
  • Nasjonal jordsmonnstatistikk - slik er jorda i Norge
   Siri Svendgård Stokke, NIBIO
  • Sirkulær mat- og bioøkonomi. Hva kan vi tjene på det?
   Ivar Pettersen, NIBIO
  • Mykotoksiner - i grensesnittet mellom mattrygghet og matsikkerhet
   Hege Divon, Veterinærinstituttet
  • Grunnlaget for bioøkonomiet i x, y og z - hva, hvor og hvordan?
   Geir Harald Strand, NIBIO
  • Restressurser i norsk bioøkonomi - muligheter i nye verdikjeder
   Signe Kårstad, NIBIO
  • Er trygg mat typisk norsk?
   Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet
  • Jordvern - må vi feie for egen dør først?
   Bjørn Gimming, Norges Bondelag
  • Sirkulær verdikjede - hva kreves fram til gjenvinning?
   Innleder kommer
  Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon

   

   

 • 11.45 - 12.45

  Lunsj

 • 12.45 - 13.45

  Parallelle sesjoner - Bolk 3

  MAT
  Plantehelse og mattrygghet
  MILJØ
  Landskap
  MULIGHETER
  Eksport
  • Integrert plantevern - Hva er det og hvordan kan det brukes?
   Ingeborg Klingen, NIBIO
  • Når landbruket sine landskapspolitiske målsettinger?
   Wenche Dramstad, NIBIO
  • Hvilken mulighet har Norge for å bli en konkurransedyktig aktør i verdens matvaremarked
   Eirik Romstad, NMBU
  • Tilfellet gråskimmel - Fungicidresistens i fokus
   Gunn Mari Strømeng, NIBIO
  • Færre bønder, men samme areal - jordbruket i det norske landskapet
   Svein O. Krøgli, NIBIO
  • Norskproduserte amerikanske kaker - salgssuksess i Europa
   Innleder kommer
  • En nese for kvalitet  - luktstoff mot skadedyr
   Geir K. Knudsen, NIBIO
  • Beiteressurser i utmarka - hvor og for hvem?
   Yngve Rekdal, NIBIO
  • Dyrevelferd som salgsargument
   Innleder kommer
  Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon • 14.00 - 15.00

  Parallelle sesjoner - Bolk 4

  MAT
  Frukt og grønt
  MILJØ
  Vann - vannforvaltning, hydroteknikk
  MULIGHETER
  Forbruk og etterspørsel, mattrender
  • Framtidens hagebruk og forskningsbehov
   Katrine Røed Medberg, Norges Gartnerforbund
  • God vannkvalitet i 2021 - Utfordringer i vannområdene
   Eva Skarbøvik, NIBIO
  • Planteprotein viser muskler - Innovasjon innen bruk av planteprotein
   Antje Gonera, FoodProFuture, Nofima
  • Økologisk hagebruksproduksjon
   Anne Linn Hykkerud og
   Erling Stubhaug, NIBIO
  • Framtidas miljøtilak i nedbørfeltet
   Marianne Bechmann, NIBIO
  • Bedre utnyttelse av råvarene
   Innleder kommer
  • Lagring av poteter og rotgrønnsaker
   Pia Heltoft, NIBIO
  • Drenering i et klima i endring
   Johannes Deelstra, NIBIO
  • Sunne komponenter fra restråstoff i persontilpasset mat
   Diana Lindberg, Nofima
  Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon Spørsmål/diskusjon • 15.10 - 15.50

  Avslutningssesjon (felles)

  Tema Innleder
  • Innovasjon - avgjørende faktor for overgang til den nye bioøkonomien
  Anita Krohn Traaseth, adm. dir. i Innovasjon Norge
  • Fortid - nåtid - framtid
  Oskar Puschmann og Bjørn Egil Flø,  NIBIO   

Hvor er det?

NIBIO-konferansen 2018 arrangeres hos X Meeting Point på Skjetten utenfor Oslo. Det ligger på Hellerudsletta langs riksvei 22 mellom Hvam og Gjelleråsen. Parkering er gratis for alle konferansegjester.

 

Hvordan komme dit?

Med bil:
Fra Gardermoen (ca. 25 km): Følg E6 sørover til kryss 44, Hvam-krysset. Følg riksvei 22 mot Hellerud og skilting til X.

Fra Oslo (ca. 20 km): Følg E6 nordover til Hvam-krysset. Følg riksvei 22 mot Hellerud og skilting til X. 

Du kan også kjøre via Gjelleråsen og riksvei 4. 

Se veibeskrivelse i Google Maps 

 

Kollektivt:

Buss 380 fra Oslo bussterminal eller Lillestrøm stasjon.

Tog til Lillestrøm stasjon, og videre med buss 380 til Hellerudsletta.

Flybussekspressen (FB1) til og fra Gardermoen.

 

Overnatting

Overnatting skjer på Hotel Moxy Oslo X, som ligger i direkte tilknytning til X Meeting Point. Hotellet åpnet sommeren 2017 og er det første Marriot-hotellet i Norge.

Dersom konferansehotellet blir fullt har vi også holdt av rom på Hotel Olavsgård som ligger i nærheten.

Om konferansestedet X Meeting Point

Om hotellet Moxy Oslo X

 

Spørsmål og mer informasjon

Marte Lund Edvardsen (prosjektleder): marte.lund.edvardsen@nibio.no 920 10 016

Erik Revdal (leder av programkomiteen): erik.revdal@nibio.no 970 89 021

Ellen Schei Pongo (arrangementsstøtte): ellen.pongo@nibio.no 974 22 315

 

Arrangere andre møter i tilknytning til konferansen? 

Ta kontakt med arrangementsstøtte v/Ellen S. Pongo eller send inn skjema under. 
{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}