Velkommen til NIBIO-konferansen!

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 12. februar 2019 kl. 10.00
Til onsdag 13. februar 2019 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 8. februar 2019 kl. 17.00

NIBIO-konferansen 2019 arrangeres over to dager. Den vil inneholde både fellessesjoner og parallelle sesjoner med faglige innlegg om ulike tema. I tillegg vil det bli en egen posterutstilling, felles middag og gode muligheter for samtaler og nettverksbygging.

Konferansen er denne gangen bygget opp rundt problemstillinger ved overgangen fra en oljebasert økonomi til en økonomi basert på fornybare biologiske ressurser. Ønsket om fortsatt økonomisk vekst gjør at vi står i fare for å øke presset på miljøet og naturressursene mer enn godt er. Vi stiller spørsmålet om det virkelig blir et grønt skifte, eller om vi bruker grønn retorikk for å pynte på en økonomisk vekst som ikke er bærekraftig. Derfor har konferansen fått overskriften ‘Bioøkonomi: Miljøbidrag eller miljøbedrag?’ Hva er bioøkonomiens bidrag til bærekraft og biomangfold? Dette ønsker NIBIO-konferansen 2019 å ta tak i, gjennom å rette søkelyset mot spenningsfeltet mellom produksjon, transformasjon og bruk av biomasse på den ene siden, og vern, bærekraft og biologisk mangfold på den andre. 

Vi håper dette fenger mange og ønsker velkommen til en balansert og interessant konferanse!

 

Prisene for deltakelse framgår i påmeldingsskjema, men her er en oversikt. Vi ønkser flere studenter velkommen til konferansen, og inviterer disse til fri deltakelse.

Prisliste
Beskrivelse
Pris 'Early Bird'
(før 15.12.)
Pris Ordinær
(fra 16.12.)
Pris Student
(fulltidsstudent)
Deltakeravgift
To dager inkl lunsj 3 500 4 500 0
En dag inkl lunsj 2 400 2 900 0
Konferansemiddag
3 retter inkl drikke til maten 890 890 0
Overnatting
Enkeltrom 1100 1100 0
Dobbeltrom 1250 1250

 

 Kontakt Marte Lund Edvardsen, e-post marte@nibio.no, for spørsmål om etteranmelding til NIBIO-konferansen. 

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 12. februar 2019 kl. 10.00
Til onsdag 13. februar 2019 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 8. februar 2019 kl. 17.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Bioøkonomi: Miljøbidrag eller miljøbedrag?

Hva er bioøkonomiens bidrag til bærekraft og biomangfold? NIBIO-konferansen 2019 retter søkelyset mot spenningsfeltet mellom produksjon, transformasjon og bruk av biomasse på den ene siden, og vern, bærekraft og biologisk mangfold på den andre.

 • 10.00-17.00

  Dag 1 - 12. FEBRUAR

 • 10.00 - 11.30

  Åpning

  Konferansier i programmets fellessesjoner er Erik Wold.  

  Velkommen!

  Nils Vagstad, administrerende direktør, NIBIO

  Bioøkonomi i landbruket

  Olaug V. Bollestad, landbruks- og matminister

   

   

  Kunnskap for et grønt skifte

  Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

  Fra forbruk til bruk av naturen – hvorfor vi trenger
  en ny global naturavtale

  Bård Vegard Solhjell, generalsekretær WWF

  Grønne verdier i skogen

  Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund
   

 • 11.30-12.30

  Lunsj

  Servert i restaurant Gård

 • 12.30-15.20

  Fellessesjon

  Hvordan formidler vi kontroversielle forskningsresultater?

  Andreas Wahl, fysiker, programleder, vitenskapsformidler og
  norgesmester i morellsteinspytting

  Dilemmaer fra et bioteknologisk ståsted

  Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og leder av Bioteknologirådet

   

  Hva skal til for å nå FNs bærekraftsmål?
  Fem globale tiltak og bioøkonomiens rolle

  Jørgen Randers, Professor emeritus, BI

  EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health

  Olav Kjørven, strategisjef, EAT Foundation

  EAT-Lancet-rapporten formidler en løsning på
  viktige, globale utfordringer. Men hva med Norge?
  Kjør debatt!

  • Olav Kjørven, EAT Foundation
  • Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
  • Anna Haug, NMBU
  • Trine Thorkildsen, MatPrat
  • Ivar Pettersen, NIBIO

   

 • 15.20-15.40

  Pause

 • 15.40-17.00

  Parallelle sesjoner 1

       

  RESSURSGRUNNLAGET I BIOØKONOMIEN

  Møteleder: Geir Harald Strand

   

  15.40-16.00

     

  Bioøkonomiens geografi

  Svein Olav Krøgli, NIBIO

  16.00-16.20

     

  Jordsmonnet - grunnlaget for jordbruket

  Siri Svendgård-stokke, NIBIO



  16.20-16.40

     

  På sporet av fôret - Jordbruksareal ute av drift

  Henrik Forsberg Mathiesen, NIBIO



  16.40-17.00

     

  Landsskogtakseringen som miljøanalyse

  Gro Hylen, NIBIO

           
       

  BÆREKRAFT - PRODUKSJON

  Møteleder: Roald Sørheim

   

  15.40-16.00

     

  Miljøkonsekvenser av bioøkonomien -
  målkonflikter mellom økt produksjon og miljøbelastning

  Lillian Øygarden, NIBIO

  16.00-16.20

     

  Bærekraftig intensivering i skogbruket

  Aksel Granhus, NIBIO

   

  16.20-16.40

     

  Bærekraftig intensivering i kornproduksjonen

  Wendy Waalen, NIBIO

   

  16.40-17.00

     

  Bærekraftig intensivering i grovfôrproduksjonen

  Anne Kjersti Bakken, NIBIO

   

           
       

  NY TEKNOLOGI - MULIGHETER

  Møteleder: Marianne Stenrød

   

  15.40-16.00

     

  Genredigerte planter: Nye muligheter for bærekraftig 
  norsk landbruk

  Tage Thorstensen, NIBIO

  16.00-16.20

     

  Myter om veksthus står for fall

  Michel Verheul, NIBIO

   

  16.20-16.40

     

  Digitalisering i skogbruket

  Rasmus Astrup, NIBIO

   

  16.40-17.00

     

  Reduced GHG-emissions through electrification of agriculture

  El Houssein Chouaib Harik, NIBIO

   

 • Kveldsprogram

  19.00       Plakatutstilling og servering av aperitiff
  20.00       Konferansemiddag
  Senere       Ett Fett Storband underholder

 • 09.00-15.30

  Dag 2 - 13. FEBRUAR

 • 10.20-10.40

  Pause

 • 12.00-13.00

  Lunsj

  Servert i restaurant Gård

 • 09.00-10-20

  Parallelle sesjoner 2

       

  RESSURSER - NYE MULIGHETER

  Møteleder: Mogens Lund

   
  09.00-09.20    

  Genressurser - en sentral ressurs i bioøkonomien

  Morten Rasmussen, Norsk genressurssenter, NIBIO

  09.20-09.40    

  Planteprotein fra norske kornarealer

  Unni Abrahamsen, NIBIO

  09.40-10.00    

  Mikroalger som del av kostholdet

  Katerina Kousoulaki, Nofima

  10.00-10.20    

  Insekter som fôr - retorikk og realitet

  Erik-Jan Lock, Havforskningsinstituttet

           
       

  BÆREKRAFT - VANN

  Møteleder: Eva Skarbøvik

   
  09.00-09.20    

  For mye og for lite vann - Norsk landbruk i et endret klima

  Jakob Simonhjell, Norsk landbruksrådgivning

  09.20-09.40    

  Hvordan håndterer vi vannet?

  Johannes Deelstra, NIBIO

  09.40-10.00    

  Flomdemping i landskapet

  Jannes Stolte, NIBIO

  10.00-10.20    

  Klimaendringer gir endret vannbalanse: Vannføring, flom og tørke i Norge

  Hege Hisdal, NVE

           
       

  NY TEKNOLOGI - PLANTEVERN

  Møteleder: Inger Martinussen

   
  09.00-09.20    

  Plantevernmidler og forurensningsproblematikk

  Marit Almvik, NIBIO

  09.20-09.40    

  Presis ugrashåndtering

  Therese With Berge, NIBIO

  09.40-10.00    

  Lukt og nytteorganismer for innovativ skadedyrbekjempelse

  Gunda Thöming, NIBIO

  10.00-10.20    

  Bruk av kunstig intelligens for bedre integrert plantevern

  Tor-Einar Skog, NIBIO

 • 10.40-12.00

  Parallelle sesjoner 3

       

  RESSURSER - KRETSLØP

  Møteleder: Bjørn Håvard Evjen

   
  10.40-11.00    

  Gull fra grønne skoger - biprodukter fra treindustrien

  Erik Larnøy, NIBIO

   

  11.00-11.20    

  'Omatt og omatt' - gjenbruk av tre

  Lone Ross Gobakken, NIBIO

   

  11.20-11.40    

  Den Magiske Fabrikken - Bioressurser i kretsløp

  Ivar Sørby,Greve Biogass



  11.40-12.00    

  Forurensning i restprodukter: kilde, miljø, mennesker og dyr

  Trine Eggen, NIBIO

   
       

  BÆREKRAFT

  Møteleder: Arne Bardalen

   
  10.40-11.00    

  Norsk vekst med blomstrende bioøkonomi - er det bra for verden?

  Ivar Pettersen, NIBIO

   

  11.00-11.20    

  From agriculture to bioeconomy

  Rob Burton, Ruralis



  11.20-11.40    

  Blomstrende næring og natur

  Christian Steel, Sabima

   

  11.40-12.00    

  Korn, klima eller kommuneøkonomi? Nedbyggingspress på bynær matjord

  Heidi Vinge, Ruralis

   
           
       

  GRØNN KODING

  Møteleder: Per Olav Skjervold, Vitenparken

   
  10.40-12.00    

  Jo fler som forstår de enkle prinsippene som programmering består av, 
  jo fler kan bidra til å finne nye bærekraftige løsninger på utfordringene 
  vi står ovenfor. Hva kan du bidra med?

  Bli med på ”hands-on” aktiviteter med Vitenparken!

  Medvirkende fra Vitenparken:

  Aiyana Hudgins, Liv Derås Bjørnstad, Ole Andreas Nordhaug,
  Erlend Winsnes, Lukasz Siniarski og Jørgen Madsø

 • 13.00-14.20

  Parallelle sesjoner 4

       

  LANDBRUK OG BIOMANGFOLD

  Møteleder: Hildegunn Norheim

   
  13.00-13.20    

  Fuglene og landbruket

  Christian Pedersen, NIBIO



  13.20-13.40    

  Landbruket og pollinatorene

  Wenche Dramstad, NIBIO0


   
  13.40-14.10    

  Å kle fjellet

  Jutta Kapfer, NIBIO

   

     
               
       

  NYE SATSINGER I NIBIO

  Møteleder: Per Stålnacke

       
  13.00-13.20    

  Biotransformering som bidrag til det grønne skiftet

  Nina E. Nagy, NIBIO 

   

     
  13.20-13.40    

  Organiske avfallsressurser i bærekraftig kretsløp

  Anne Falk Øgaard, NIBIO

   

     
  13.40-14.00    

  Prosjekt-intro: BIOIMMIGRANTS
  Innovative tilnærminger for å håndtere invaderende, fremmede arter
  som truer biobasert produksjon

  Ingeborg Klingen, NIBIO

       
  14.00-14.20    

  Fytobiomer for økt avling

  Carl Gunnar Fossdal, NIBIO

       
               
       

  GRØNN KODING

  Møteleder: Per Olav Skjervold, Vitenparken

   
  13.00-14.20    

  Jo fler som forstår de enkle prinsippene som programmering består av, 
  jo fler kan bidra til å finne nye bærekraftige løsninger på utfordringene 
  vi står ovenfor. Hva kan du bidra med?

  Bli med på ”hands-on” aktiviteter med Vitenparken!

  Medvirkende fra Vitenparken:

  Aiyana Hudgins, Liv Derås Bjørnstad, Ole Andreas Nordhaug,
  Erlend Winsnes, Lukasz Siniarski og Jørgen Madsø

 • 14.20-14.40

  Pause

 • 14.40-15.30

  Fellessesjon: Avslutning

  Myter, dilemmaer og trender i tiden. Hva skal vi tro på? Hva er konsekvensene?

   

       

   

  Gorm Sanson, Felleskjøpet Fôrutvikling

  Birger Svihus, NMBU

  Nils Vagstad, NIBIO

            

   

      

   

   

Hvor er det?

NIBIO-konferansen 2019 arrangeres hos X Meeting Point på Skjetten utenfor Oslo. Det ligger på Hellerudsletta langs riksvei 22 mellom Hvam og Gjelleråsen. Parkering er gratis for alle konferansegjester.

 

Hvordan komme dit?

Med bil:
Fra Gardermoen (ca. 25 km): Følg E6 sørover til kryss 44, Hvam-krysset. Følg riksvei 22 mot Hellerud og skilting til X.

Fra Oslo (ca. 20 km): Følg E6 nordover til Hvam-krysset. Følg riksvei 22 mot Hellerud og skilting til X. 

Du kan også kjøre via Gjelleråsen og riksvei 4. 

Se veibeskrivelse i Google Maps 

 

Kollektivt:

Buss 380 fra Oslo bussterminal eller Lillestrøm stasjon.

Tog til Lillestrøm stasjon, og videre med buss 380 til Hellerudsletta.

Flybussekspressen (FB1) til og fra Gardermoen.

 

Overnatting

Overnatting skjer på Hotel Moxy Oslo X, som ligger i direkte tilknytning til X Meeting Point.

Om konferansestedet X Meeting Point

Om hotellet Moxy Oslo X

 

Spørsmål og mer informasjon

Marte Lund Edvardsen (prosjektleder): marte.lund.edvardsen@nibio.no 920 10 016

Roald Sørheim (leder av programkomiteen): roald.sorheim@nibio.no  900 94 486

Ellen Schei Pongo (arrangementsstøtte): ellen.pongo@nibio.no 974 22 315

 

Arrangere andre møter i tilknytning til konferansen? 

Ta kontakt med arrangementsstøtte v/Ellen S. Pongo eller send inn skjema under. 
{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}