For 19. gang arrangeres Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: "Nordnorsk Landbruksseminar".

I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Ingen skal si at nordnorsk landbruk ikke er tilpasningsdyktig.

 

Digital platform medfører en noe annen ruteplan enn tidligere. Seminaret kjøres i år over tre dager, to timer per dag.

Deltakelse på seminaret skal gi både faglig påfyll, utvidet nettverk og inspirasjon.

 

Hold av 24.-26 november, fra kl. 10:00 til 12:00.

Hver dag tar vi for oss et nytt tema innen nordnorsk landbruk.

Dag 1: Klima

Dag 2: Planter tåler ikke å bli drept

Dag 3: Muligheter og utfordringer i det arktiske landbruk

 

Du kan følge seminaret digitalt på Teams Live. Det krever ikke påmelding eller installasjon å PC'en. Gå ganske enkelt inn via linken under. I Teams Live kan ikke deltagerne sees eller høres, men spørsmål tas imot via chat.

Lenke til seminaret legges ut her

 

Foto: Arne Ivar Hanssen

Vi fortsetter tradisjonen fra Hurtigruteseminarene.

På grunn av Covid 19 blir seminaret i år på en digital plattform. Dermed er programmet betydelig komprimert i forhold til et tradisjonelt seminar.

 

Tema:

Dag 1: Klima

Dag 2: Planter tåler ikke å bli drept

Dag 3: Muligheter og utfordringer i det arktiske landbruk

 

Du kan følge seminaret digitalt på Teams Live. Det krever ikke påmelding eller installasjon å PC'en. Gå ganske enkelt inn via linken under. I Teams Live kan ikke deltagerne sees eller høres, men spørsmål tas imot via chat.

Lenke til seminaret legges ut her

 

 • 24. november

  DAG 1: Klima

  Møteleder: Finn-Arne Haugen, NIBIO

 • 10:00

  Åpning

  Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO ønsker velkommen

 • 10:15

  Gjengroing og klima

  v/ Anders Bryn, UiO og NIBIO

  Skog- og tregrensa i Norge stiger, men potensialet for mer gjengroing er stort. Både arealbruksendringer og klimaendringer bidrar. Den nye skogen påvirker klimaet på ulike måter, men det er fortsatt hull i kunnskapsgrunnlaget.

 • 10:45

  Klimagassutslipp fra drøvtyggere på beite

  v/ Vibeke Lind, NIBIO

  Det heter seg at drøvtyggerne står for om lag fem prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser. Hvordan kan det ha seg når ingen vet hvor mye norsk sau og storfe egentlig slipper ut på beite?

 • 25. november

  DAG 2: Agronomi - Plantene tåler ikke å bli drept

  Møteleder: Gustav Karlsen, Norsk landbruksrådgivning

 • 10:00

  Åpning

 • 10:15

  Plantesammensetting og varighet av eng

  v/ Marit Jørgensen, NIBIO

  Kartlegging av varig eng viser at under våre driftsfohold har det stor betydning å ha en allsidig frøblanding for å opprettholde en holdbar eng som gir gode avling av høy kvalitet.

 • 10:45

  Fornyelse av eldre eng uten pløying

  v/ Ievina Sturite, NIBIO

  Ut fra et klimaperspektiv har vi mye å hente på langvarig eng. Det betinger imidlertid at plantedekket er bevart og vi har kontroll med ugraset. Kveke kan utgjøre en betydelig andel i varig eng og hva utslag gir dette? 

 • 11:00

  En aktiv driveplikt stimulerer til bærekraftig utvikling

  v/ Ivar Johansen

  Vestvågøy kommunen har  arbeidet aktivt med driveplikten i kommunen, med den hensikt å få mer forutsigbarhet i drift og utnyttelse av jordbruksarealene.

 • 11:20

  Presisjonsgjødsling. Et nyttig verktøy i en miljøvennlig driftsform

  v/ Stian Sand Gunnarsen

  Hva må være på plass for å starte med presisjonsgjødsling? Hvilke muligheter gir presisjonsgjødsling for en miljøvennlig og lønnsom drift?

 • 26. november

  DAG 3: Muligheter og utfordringer i det arktiske landbruk

  Møteleder: Odd Arild Finnes, NIBIO

 • 10:00

  Nordnorsk kjøttproduksjon inn i framtida

  v/ Svein Inge Jakbosen, Nortura

 • 10:35

  Status for produksjon av potet, grønnsaker og bær i nord, og om nytt prosjekt for formidling av fagråd

  v/ Kristin Sørensen, NLR 

 • 10:55

  Bærekraftig grøntproduksjon

  v/Inger Martinussen, Nibio

 • 11:20

  Arktisk landbruk fram mot 2025

  v/ Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

 • 11:40

  Avslutning

Anders Bryn

Førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, UiO. Bistilling som forsker ved Divisjon for kart og statistikk, NIBIO. Mastergrad fra Biovitenskap, doktorgrad fra Geovitenskap. Anders forsker på kartlegging av økosystemer og skoggrenser, folkeforskning, utbredelsesmodellering og interaksjoner mellom økosystemet og klimasystemet. Han er også involvert i museumsutstillinger m.m.

Vibeke Lind

Forsker ved NIBIO, Tjøtta, Divisjon for matproduksjon og samfunn. Vibeke har husdyrfaglig bakgrunn og jobber med ernæring, fôring og beitestrategier for sau. Tema for doktorgraden var kjøttkvalitet hos lam som er sluttfôret på ulike typer beite eller på kraftfôr. Vibeke jobber mye med klimagasser fra drøvtyggere. På Tjøtta er det bygd opp godkjent forsøksdyravdeling for småfe der det er mulighet for individuell fôring av opp til 24 dyr. De har 6 respirasjonskamre for måling av enterisk metanproduksjon fra småfe og 6 metabolismebokser for måling av fôrutnyttelse hos småfe.

Marit Jørgensen

Forsker ved NIBIO, Holt Tromsø. Marit har lang erfaring gjennom sitt arbeid med grovfòr produksjon. Hun har ledet arbeidet med Remote sensings-prosjektet, og kopler dette til betydningen av å ha en allsidig frøblandinger for avling og kvalitet/holdbarhet av eng.

Ievina Sturite

Forsker ved NIBIO, Tjøtta. Ievina har nettopp avsluttet et omfattende prosjekt med langvarig eng. Der har hun sett på tiltak for å bevare plantedekket, opprettholde avlingsnivået og redusere klimagassutslipp.

 

Ivar Johansen

Landbruksansvarlig i Vestvågøy. Kommunen har vedtatt at alle som eier produktiv jord, må legge fram 10-årig leieavtaler. Erfaringer fra dette arbeidet legges fram.

 

Stian Sand Gunnarsen

Rådgiver i Norsk landbruksrådgiving, Nord Norge, med arbeidsfelt maskinteknikk og presisjonslandbruk. Han har blant annet bidratt i arbeidet med kartlegging av signaler som man er avhengige av for å drive med presisjonsgjødsling.

Svein Inge Jakobsen 

Regionsjef i Nortura råvare/medlem Nord Norge. Han har svennebrev i slakterfag og startet som slakter hos Nortura Målselv i 1987. 

Kristin Sørensen

Landbruksveileder siden 1996. I 2014 ble hun ansatt i Tromspotet, før hun i 2019 var tilbake i NLR Nord-Norge. Kristin jobber mye med poteter, grønnsaker og bær, og er i dag blant annet leder av prosjektet Teknoformidling av fagråd for potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge.

 

Inger Martinussen

Avdelingsleder i NIBIO, Avdeling for frukt og grønt. Inger norsk representant i Nordisk foredlingssamarbeid og representert NIBIO i regjeringens «Grøntutvalg». Hun er utdannet plantefysiolog fra Universitetet i Tromsø og er spesielt interessert i hvordan planter tilpasser seg til miljøet.

 

Widar skogan

Statssekretær, bonde og politiker fra Balsfjord i Troms. Widar har vært statssekretær siden 2019, oghar en lang karriere som kommune- og fylkespolitiker for Krf.