For 19. gang arrangeres Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: "Nordnorsk Landbruksseminar".

I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Ingen skal si at nordnorsk landbruk ikke er tilpasningsdyktig.

 

Digital platform medfører en noe annen ruteplan enn tidligere. Seminaret kjøres i år over tre dager, to timer per dag.

Deltakelse på seminaret skal gi både faglig påfyll, utvidet nettverk og inspirasjon.

 

Hold av 24.-26 november, fra kl. 10:00 til 12:00.

Hver dag tar vi for oss et nytt tema innen nordnorsk landbruk.

Dag 1: Klima

Dag 2: Planter tåler ikke å bli drept

Dag 3: Muligheter og utfordringer i det arktiske landbruk

 

Du kan følge seminaret digitalt på Teams Live. Det krever ikke påmelding eller installasjon å PC'en. Gå ganske enkelt inn via linken under. I Teams Live kan ikke deltagerne sees eller høres, men spørsmål tas imot via chat.

Lenke til deltagelse via Teams Live legges ut i programmet. 

 

Foto: Arne Ivar Hanssen

Vi fortsetter tradisjonen fra Hurtigruteseminarene.

På grunn av Covid 19 blir seminaret i år på en digital plattform. Dermed er programmet betydelig komprimert i forhold til et tradisjonelt seminar.

 

Tema:

Dag 1: Klima

Dag 2: Planter tåler ikke å bli drept

Dag 3: Muligheter og utfordringer i det arktiske landbruk

 

Du kan følge seminaret digitalt på Teams Live. Det krever ikke påmelding eller installasjon å PC'en. Gå ganske enkelt inn via linken under. I Teams Live kan ikke deltagerne sees eller høres, men spørsmål tas imot via chat. Lenke til seminaret legges ut her, en ny  lenke for hver dag.

 

 • 24. november

  DAG 1: Klima

  Møteleder: Finn-Arne Haugen, NIBIO

  Lenke til sendingen dag 1

 • 10:00

  Åpning

  Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO ønsker velkommen

 • 10:15

  Gjengroing og klima

  v/ Anders Bryn, UiO og NIBIO

  Skog- og tregrensa i Norge stiger, men potensialet for mer gjengroing er stort. Både arealbruksendringer og klimaendringer bidrar. Den nye skogen påvirker klimaet på ulike måter, men det er fortsatt hull i kunnskapsgrunnlaget.

 • 10:45

  Klimagassutslipp fra drøvtyggere på beite

  v/ Vibeke Lind, NIBIO

  Det heter seg at drøvtyggerne står for om lag fem prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser. Hvordan kan det ha seg når ingen vet hvor mye norsk sau og storfe egentlig slipper ut på beite?

 • 25. november

  DAG 2: Agronomi - Plantene tåler ikke å bli drept

  Møteleder: Gustav Karlsen, Norsk landbruksrådgivning
  Lenke til sendingen dag 2

 • 10:00

  Åpning

  v/ møteleder

 • 10:15

  Plantesammensetting og varighet av eng

  v/ Marit Jørgensen, NIBIO

  Kartlegging av varig eng viser at under våre driftsfohold har det stor betydning å ha en allsidig frøblanding for å opprettholde en holdbar eng som gir gode avling av høy kvalitet.

 • 10:45

  Fornyelse av eldre eng uten pløying

  v/ Ievina Sturite, NIBIO

  Ut fra et klimaperspektiv har vi mye å hente på langvarig eng. Det betinger imidlertid at plantedekket er bevart og vi har kontroll med ugraset. Kveke kan utgjøre en betydelig andel i varig eng og hva utslag gir dette? 

 • 11:00

  En aktiv driveplikt stimulerer til bærekraftig utvikling

  v/ Ivar Johansen, Vestvågøy kommune

  Vestvågøy kommunen har arbeidet aktivt med driveplikten i kommunen, med den hensikt å få mer forutsigbarhet i drift og utnyttelse av jordbruksarealene.

 • 11:20

  Presisjonsgjødsling. Et nyttig verktøy i en miljøvennlig driftsform

  v/ Jogeir Magnar Agjeld, NLR

  Hva må være på plass for å starte med presisjonsgjødsling? Hvilke muligheter gir presisjonsgjødsling for en miljøvennlig og lønnsom drift?

 • 26. november

  DAG 3: Muligheter og utfordringer i det arktiske landbruk

  Møteleder: Odd Arild Finnes, NIBIO

  Lenke til sendingen dag 3

 • 10:00

  Nordnorsk kjøttproduksjon inn i framtida

  v/ Svein Inge Jakbosen, Nortura

  Nordnorsk kjøttproduksjon står foran store utfordringer og regionsjefen i Nortura vil dele sine tanker om hvordan vi best kan opprettholde og videreutvikle kjøttproduksjonen framover.

 • 10:35

  Status for produksjon av potet, grønnsaker og bær i nord, og om nytt prosjekt for formidling av fagråd

  v/ Kristin Sørensen, NLR 

  Vi må øke produksjonen av potet grønnsaker og bær i nord. Hva er utgangspunktet i dag, og  hva kan et nytt prosjekt for formidling av fagråd bidra med.

 • 10:55

  Bærekraftig grøntproduksjon

  v/Inger Martinussen, Nibio

 • 11:20

  Arktisk landbruk fram mot 2025

  v/ Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretæren deler tanker om hvordan det arktiske landbruk kan og bør utvikle seg i kommende femårsperiode.

 • 11:40

  Avslutning

  v/ møteleder

Anders Bryn

Førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, UiO. Bistilling som forsker ved Divisjon for kart og statistikk, NIBIO. Mastergrad fra Biovitenskap, doktorgrad fra Geovitenskap. Anders forsker på kartlegging av økosystemer og skoggrenser, folkeforskning, utbredelsesmodellering og interaksjoner mellom økosystemet og klimasystemet. Han er også involvert i museumsutstillinger m.m.

Vibeke Lind

Forsker ved NIBIO, Tjøtta, Divisjon for matproduksjon og samfunn. Vibeke har husdyrfaglig bakgrunn og jobber med ernæring, fôring og beitestrategier for sau. Tema for doktorgraden var kjøttkvalitet hos lam som er sluttfôret på ulike typer beite eller på kraftfôr. Vibeke jobber mye med klimagasser fra drøvtyggere.

På Tjøtta er det bygd opp godkjent forsøksdyravdeling for småfe der det er mulighet for individuell fôring av opp til 24 dyr. De har 6 respirasjonskamre for måling av enterisk metanproduksjon fra småfe og 6 metabolismebokser for måling av fôrutnyttelse hos småfe.

Marit Jørgensen

Forsker ved NIBIO, Holt Tromsø. Marit har lang erfaring gjennom sitt arbeid med grovfòr produksjon. Hun har ledet arbeidet med Remote sensings-prosjektet, og kopler dette til betydningen av å ha en allsidig frøblandinger for avling og kvalitet/holdbarhet av eng.

Ievina Sturite

Forsker ved NIBIO, Tjøtta. Ievina har nettopp avsluttet et omfattende prosjekt med langvarig eng. Der har hun sett på tiltak for å bevare plantedekket, opprettholde avlingsnivået og redusere klimagassutslipp.

 

Ivar Johansen

Landbruksansvarlig i Vestvågøy. Kommunen har vedtatt at alle som eier produktiv jord, må legge fram 10-årig leieavtaler. Erfaringer fra dette arbeidet legges fram.

Jogeir Magnar Agjeld

Nasjonalt ansvarlig for å bygge opp NLRs rådgiving i maskinteknikk og presisjonslandbruk.

NLR har blant annet kartlagt dekninga av posisjonssignaler som du trenger for å drive presisjonsgjødsling, og gjennomført intern opplæring om slike gjødselspredere.

Svein Inge Jakobsen 

Regionsjef i Nortura råvare/medlem Nord Norge. Han har svennebrev i slakterfag og startet som slakter hos Nortura Målselv i 1987. 

Kristin Sørensen

Landbruksveileder siden 1996. I 2014 ble hun ansatt i Tromspotet, før hun i 2019 var tilbake i NLR Nord-Norge. Kristin jobber mye med poteter, grønnsaker og bær, og er i dag blant annet leder av prosjektet Teknoformidling av fagråd for potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge.

 

Inger Martinussen

Avdelingsleder i NIBIO, Avdeling for frukt og grønt. Inger norsk representant i Nordisk foredlingssamarbeid og representert NIBIO i regjeringens «Grøntutvalg». Hun er utdannet plantefysiolog fra Universitetet i Tromsø og er spesielt interessert i hvordan planter tilpasser seg til miljøet.

 

Widar Skogan

Statssekretær, bonde og politiker fra Balsfjord i Troms. Widar har vært statssekretær siden 2019, oghar en lang karriere som kommune- og fylkespolitiker for Krf.