Informasjon

Tid
Tirsdag 21. juni 2022 kl. 09:00 - 16:30
Påmeldingsfrist
Onsdag 15. juni 2022 kl. 12:00

Velkommen til blomsterengdag

NIBIO Landvik, tirsdag 21.juni, kl 09.00 – 16.30

 

Arrangør: 

 • NIBIO div. Miljø og naturressurser, avd. Grøntanlegg og miljøteknologi
 • NIBIO div. Matproduksjon og samfunn, avd. Kulturlandskap og biomangfold
 • NIBIO div. Kart og statistikk, avd. Landskapsovervåkning
 • NIBIO Landvik

Sponsor:

 • Statsforvalteren i Agder, Klima og miljøavdelingen
 • NIBIO v/forskingsdirektøren

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Tirsdag 21. juni 2022 kl. 09:00 - 16:30
Påmeldingsfrist
Onsdag 15. juni 2022 kl. 12:00
Pris
500,00 NOK (inkl mva)

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

 • 08.30 - 09.00

  Ankomst, registrering, kaffe

 • 09.00

  Åpning / velkommen til NIBIO og Landvik

  Håkon Borch, Anders Nielsen, Wenche Dramstad, Randi Seljåsen

 • 09.15 - 10.15

  Tema I: Blomstereng i kulturlandskapet (Møteleder: Wenche Dramstad)

  Dordi Kjersti Mogstad, Miljødirkektoratet og Ellen Svalheim, NIBIO: Revidert handlingsplan for slåttemark, inkl. litt om praktisk skjøtsel, valg av slåtteredskap m.m.  (20 min)

  Christian Pedersen, NIBIO: Arter i tilbakegang og arter på frammarsj:
  Resultater fra prosjekt ‘Mellomrommet’.  (20 min)

  Hans Martin Hanslin, NIBIO: Veien som landskapselement - hvordan øke mangfoldet?  (20 min)

 • 10.15 - 10.30

  Pause

 • 10.30 - 11.30

  Tema II: Rett frø på rett sted (Møteleder: Hans M. Hanslin)

  Anders Nielsen, NIBIO: Risikoen ved ikke å bruke stedegent frø:
                              Hovedtrekk i rapport fra Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø.  (10 min)

  Trygve S. Aamlid: NIBIOs tilnærming til stedegenhet: Status for innsamling, oppformering og salg av regionale frøblandinger, inkl. behovet for et mer konkret regelverk / retningslinjer (30 min).

  Line Rosef, NMBU. Bevaring av rødlista arter - også gjennom såing / etablering på nye steder? 20 min.

 • 11.30 - 12.30

  Lunsj i hagen på Landvik hvis været tillater det.

 • 12.30 - 14.00

  Omvisning i forsøks- og oppformeringsfelt på Landvik - Deltakerne inndeles i tre grupper som rullerer, 30 min på hver stasjon.

  Stasjon I: Frøavlsfelt med ulike arter.

  Stasjon II: Blomstereng anlagt med frø høsta med E-beetle / pollinatorstripe
                     anlagt med NIBIO Robustblanding.

  Stasjon III: Frøblandinger for tak (Grønn Vekst) og demofelt med blomstereng etablert 2018.

 • 14.00 - 15.00

  Tema III: Etablering av blomstereng (Møteleder: Håkon Borch)

  Turid Berge, Grønn Vekst: Jord til blomstereng. (20 min)

  Hans Martin Hanslin, NIBIO: Praktiske erfaringer md etablering av ulike arter etter såing av frøblandinger og bruk av pluggplanter. (15 min)

  Svante Malmgren (svensk orkidé-ekspert): Orkideer – myter og fakta om oppformering og etablering. (25 min)

 • 15.00 - 15.15

  Kaffe / forfriskninger

 • 15.15 - 16.15

  Tema IV: Tilrettelegging for pollinatorer i landbruket (Møteleder: Anders Nielsen)

  Rannveig Bø Fløystad, Landbruksdirektoratet: Tilskudd til soner for pollinerende insekter i landbruket. Tre års erfaring og planer for revisjon av ordningen foran tilskuddsåret 2023 (20 min)

  Roald Bengtson: Kortvarige pollinatorstriper eller permanente pollinatorsoner: Hva er best for insektene?  (20 min)

  John Ingar Øverland, NLR Viken: Produsentenes synspunkt og forslag til forbedringer av nåværende ordning. Resultater fra rundspørring. 20 min

 • 16.15

  Oppsummering av dagen ved Dordi Kjersti Mogstad, Miljødirektoratet

 • 16.30

  Avslutning (i tide til å rekke fly fra Kjevik kl 18:15).

Kontakt

For spørsmål vennligst kontakt Elise Krey Pedersen telefon: 406 22 906

epost: elise.pedersen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Hotell Scandic Grimstad

Vi har reservert noen hotellrom på Scandic Grimstad fra 20. – 21. juni.

Oppgi NIBIO ved bestilling for å få vår avtalepris.

Scandic Grimstad telefon: 37 25 08 00

Epost: grimstad@scandichotels.com