Velkommen til

Informasjon

Tid
Onsdag 19. juni 2024 kl. 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 13. juni 2024 kl. 14:00

Norsk blomsterengdag 2024

ONSDAG 19. JUNI KL 09:00 – 16:00


Foto: Magnus Gommerud

Norsk kompetansenter for blomstereng og naturfrø, NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, Grimstad

 

NIBIOs kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

blei oppretta på Landvik i 2018 som ledd i prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’.  Siden har virksomheten blitt utvida med mange nye forskingsprosjekter og en landsdekkende formidlings- og rådgivningsvirksomhet om etablering og skjøtsel av blomstereng.  Basert på innsamling over hele landet og oppformering av frø på Landvik og hos nær 30 kontraktdyrkere fra Grimstad i sør til Tromsø i nord, leverer vi i dag artsrike, regionalt tilpassa, frøblandinger til 11 ulike regioner i Norge. Gjennom mekanisert frøavl i større skala er vi også i gang med å oppformere Regionale Robustfrøblandinger til større utbyggingsprosjekter og pollinatorsoner i landbruket.

Norsk blomsterengdag med 80-100 deltakere har tidligere vært arrangert på Landvik i 2019 og 2022. Gjennom slike fagdager annethvert år ønsker vi skape et møtested for alle som ønsker å etablere og vedlikeholde blomsterenger og pollinatorsoner, enten det er i egen hage, langs veikanter eller i landbruket.

 

Les mer på:  www.blomstereng.no

Vi har holdt av noen rom på Clarion Collection Hotel Grimstad til en avtalepris på kr 1670,- .
Prisen er inkludert frokost, i tillegg så byr vi på fika og kveldsmat uten kostnad.

 

Rom kan bestilles på: https://app.mews.com/distributor/50a185f5-5c49-4d78-8a3e-b05f00bd1d49?mewsAvailabilityBlockId=788c0beb-9ed5-456c-a9e0-b17900df2193&mewsStart=2024-06-18&mewsEnd=2024-06-19   innen 7.juni

Informasjon

Tid
Onsdag 19. juni 2024 kl. 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 13. juni 2024 kl. 14:00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.

 • 08:30-09:00

  Ankomst, registering, kaffe

 • 09.00

  Velkommen og åpning

  Håkon Borch, NIBIO, Avd. grøntanlegg og vegetasjonsøkologi
  Anders Nielsen,
  NIBIO, Avd. kulturlandskap og biomangfold
  Randi Seljåsen,
  NIBIO, stasjonsleder Landvik

 • Tema I: Strategier for å ta vare på og øke det biologiske mangfoldet

  09.10:   Sertifiseringsordninger og planlegging for større artsmangfold i små og store utbyggingsprosjekter.  
               Torgunn Hognestad, SWECO Norge AS

  09:25:   Arealnøytralitet i kulturlandskapet.
               Fredrik Vikse, SABIMA.

  09:40:   Kort pause / beinstrekk

 • Tema II: Erfaringer med etablering av blomstereng

  09.50: Blomstereng skal etableres på skrinn jord, men hva er det?
             Trond Haraldsen, NIBIO  

  10.05:  Plan for etablering og skjøtsel av   blomsterenger i Oslo.
              Bård Øyvind Bredesen, Bymiljøetaten, Oslo kommune

  10.20:  Frøplanteegenskaper, konkurranseevne, tilslag og suksesjon av ulike arter i blomstereng.
              Oppsummering av NIBIOs forskingsprosjekter de siste fem åra.

              Hans Martin Hanslin og Ellen Svalheim, NIBIO

  10.40:   Pause med forfriskninger

  10.55:   Fra plen til blomstereng i urbane områder: Bruk av pluggplanter. 
              Andreas Capjon, Ureist AS

  11.10:   Tilrettelegging for pollinatorer i Rogaland, med vekt på Sandnes kommune.
               Kristne Orstad, Sandnes kommune.

  11:25:  Erfaringsutveksling / debatt med foredragsholdere i panelet og spørsmål / innlegg fra salen.

 • 11:45

  Lunsj

  – i hagen på Landvik hvis været tillater det

 • 12:30

  Omvisning i forsøks og oppformeringsfett på Landvik. Inndeling i tre grupper med besøk på følgende stasjoner:

  1. Demo-felt med blomstereng etablert med ulike metoder i 2018 og 2021.
   Victoria Stornes Moen, Elin Blütecher og Ellen Svalheim, NIBIO

  2. NIBIO Restore: Ny satsing for studier av naturplanters genetiske tilpasning til klima og jordbunnsforhold.
   Abel Gisaw, Hans Martin Hanslin og Håkon Borch, NIBIO
  3. Småskala og storskala produksjon av frø til blomstereng og pollinatorsoner.
   Kristine Sundsdal, Geir Knudsen og Trygve S. Aamlid, NIBIO

 • Tema III: Pollinatorsoner og frø

  14.00:     Blomsterenger og pollinatorsoner som ledd i Integrert Pollinator- og PlanteVern (IPPV) i landbruket.
                Marie Vestergård Henriksen / Annette Bär / Gunda Thöming, NIBIO. 

  14.15:    Bruk av pollinatorsoner som landskapeelement.
                Grete Stokstad, NIBIO

  14.30:    NIBIOs innsamling og oppformering av frø til blomstereng og pollinatorsoner, 2018-2023. 
                Kristine Sundsdal og Trygve S. Aamlid, NIBIO 

  14.45:    Omsetning av frø til blomstereng og pollinatorsoner.
                Jon Atle Repstad, Felleskjøpet Agri

  15.00:    Kaffepause

 • Tema IV: Formidling / kunnskapsbehov

  15.15:   Barnas blomsterengprosjekt.
              Malene Østreng Nygård, Norsk botanisk forening

  15.30:  Nye nettbaserte verktøy for valg av riktig frøblanding og identifisering av spirer.
              Håkon Borch og Ellen Svalheim, NIBIO

 • 15:45

  Oppsummering / avslutning / vel hjem