Norske løsninger for sirkulær bioøkonomi: Teknologier, muligheter og hindringer for fremtidens storskala norske proteinindustri?

Arbeidsseminar i regi av SINTEF Ocean, NIBIO og RISE-PFI (partnere i prosjektet Biocycles) i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nord Universitet

Sted : Nord Universitet i Steinkjer
Kongens Gate 42, 7713 Steinkjer (2 min gange fra Steinkjer togstasjon).
Rom 123

Norge har, av naturlige grunner, vært et arnested for nye løsninger for produksjon av proteiner. Historien inneholder eksempler som Norferm rundt årtusenskiftet og langsiktig satsing på utnyttelse av krillforekomster i Antarktis. Målet for dette arbeidsseminaret er å favne helheten, industridynamikken og vise fremdriften i utviklingen av ny storskala norsk sirkulær bioøkonomi med vekt på proteinproduksjon.

 • Hva særpreger de ulike teknologiene?
 • Hva slags struktur og konkurranse vil prege den nye proteinindustrien?
 • Hva hindrer og hva kan utløse storskalasatsing i Norge?

Arbeidsseminaret springer ut av prosjektet BioCycles, et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Ocean med flere norske og internasjonale samarbeidspartnere.

Kontakt i SINTEF er Inger B. Standal (982 22 468, inger.b.standal@sintef.no ), for NIBIO Ivar Pettersen (905 97 320, ivar.f.pettersen@gmail.com), for RISE-PFI Mihaela Tanase (918 79 630, mihaela.tanase@rise-pfi.no ), og for Nord Universitet Geir Næss (908 53 071, geir.nass@nord.no )

Foto: "To sølvmynter" 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Webinar/ Fysisk møte
Tid
Torsdag 24. mars 2022 kl. 10.00 - 17.30
Påmeldingsfrist
Søndag 20. mars 2022 kl. 15.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

 • 10.00

  Åpningsinnlegg

  • Velkommen
   Marit Aursand, SINTEF Ocean

  • Nasjonale ambisjoner for bærekraftig fôr og proteinproduksjon i et systemperspektiv
   Trond E. Pedersen, Forskningsrådet og Ole Jørgen Marvik, Innovasjon Norge

  • Behovet for bærekraftig fôr: Eksemplet vekst i havbruksnæringa (foreløpig tema).
   Fiskeri og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (digitalt).

  • Perspektiv fra forskningsmiljøene
   NIBIO, SINTEF, RISE-PFI, Nord Universitet

 • 10.50

  Kaffe

 • Status og utfordringer ved nye løsninger: Bredt perspektiv på norske FoUI-prosesser.

  Ordstyrer: Ivar Pettersen, NIBIO

 • 11.00-11.45

  Tema 1: Animalske proteiner fra kultivering av nye arter i industrielle systemer

  Domestisering, nye arter blir produksjonsdyr i industrielle systemer

  • I utforskningsfase: Gammaridae
   Inger Beate Standal, SINTEF Ocean
  • I kommersielle fase: Copepoda
   Karl Almås, C-feed
  • Blir antagelig kommersiell I storskala I Norge, kommersiell I EU: Melbillelarver
   Trude Andersen, Invertapro AS (digitalt)

 • 11.45-12.30

  Tema 2: Lavtrofiske, marine proteinkilder

  Høsting på lavere trofisk nivå i marint miljø

  Halvparten av planetens biologiske produksjon skjer i havet. Men bare to prosent av kaloriene og ca 15% av proteinene kommer herfra. Høsting og dyrking av organismer fra lavere trinn i næringskjeden kan være en mer effektiv måte å utnytte livet i havet på. 

  • Vel etablert, men med stort utviklingspotensial og Norge i en lederrolle: Krill 
   Ragnhild Dragøy, AkerBiomarine (digtalt)
  • I kommersiell tidligfase: Raudåte
   Hogne Abrahamsen, Calanus AS 
  • I forskningsfase: Mesopelagisk fisk
   Leif Grimsmo, SINTEF

 • 12.30-13.10

  Lunsj

 • 13.10-13.55

  Tema 3: Planteproteiner basert på bioraffinering og proteinekstrahering

  Med bioteknologien blir alle næringsstoffer et sett med molekyler. Da forsvinner skillene mellom biomasse for fôr for marin produksjon og husdyr i jordbruket, og, i prinsippet, mellom dyrefôr og humant konsum. Dog, mat- og fôrregelverket skaper fortsatt noen skiller og det samme gjør f.eks. handelspolitikken.

  • I forskningsfase, evt. tidligfase kommersielt,
   • Gras til fôr
    Steffen Adler, NIBIO

   • Makroalger
    Silje Forbord, SINTEF Ocean

   • Skogvirke for utvinning av cellulosesukker og sukkerbasert produksjon av proteiner
    Mihaela Tanase-Opedal, RISE-PFI

 • 13.55- 14.50

  Tema 4: Proteiner fra mikroorganismer

  • I forsknings-/ tidligfase av kommersiell

   • Dyrking av gjær på gransukker i bioreaktorer for produksjon av fiskefôr ,
    Svein Jarle Horn, NMBU (digitalt)

   • Autotrofe mikroalger for karbonfangst, lipid og proteinproduksjon: Grønn-plattform prosjektet ved Finnfjord AS
    Hans C. Eilertsen (digitalt)

   • Proteinproduksjon fra mikroalger – aktuell forskning ved NIBIO
    Ikumi Umetani and Kari Skjånes, NIBIO (digitalt)

   • Metanotrofe bakterier og CO2-/hydrogenfermentering ,
    Arild Johannesen, G2F

 • 14.50

  Kaffe

 • Ettermiddagssesjon : Tverrgående perspektiv på ny proteinindustri

  Ordstyrer Marit Aursand

 • 15.00

  Analyse av alternative fôrkilder for norsk akvakultur:

  Karl Andreas Almås, SINTEF Ocean

   

 • 15.15 - 15.35

  Drivkrefter og scenarier for fremtidens proteinindustri

  Ivar Pettersen/Siri Voll Dombu, NIBIO

  • Proteinbalansen på kort og lang sikt

  • Ressursperspektivet; Hvordan økonomiserer vi med tilgjengelig karbon, vil produksjonen begrenses av tilgang til nitrogen, fosfor, kalium, eller av energipris?

  • Det industrielle perspektivet; samspill regulering, innovasjon, makt og marked.

 • 15.35

  Kommentar ved Egil Petter Stræte, Ruralis - og spørsmål fra salen

 • 15.40

  Kort pause

 • Paneldiskusjoner:

 • 15. 45– 16.20

  Den fremtidige proteinindustrien

  Ordstyrer: Ole Jørgen Marvik, Innovasjon Norge
  Deltakere: Karl Andreas Almås, SINTEF Ocean, Ivar Pettersen, NIBIO, Einar Wathne, BioAkva, Lars Johansson, RISE-PFI / WOODWORKS,
  Jørgen Skeide, Lerøy (digitalt)

 • 16.25 – 17.05

  Rammebetingelsene og politikken

  Ordstyrer : Ivar Pettersen, NIBIO
  Deltakere: Trond Einar Pedersen, NFR, Ole Jørgen Marvik, Innovasjon Norge, Mette K Lorentzen, Mattilsynet (digitalt),
  Bjør Eidem, Ruralis (digitalt), Kristina Sigurdsdottir Hansen (Statssekretær, NFD)

 • 17.05- 17.15

  Avslutning

  SINTEF Ocean

Hvordan komme til Steinkjer fra Trondheim

Reiseinfo
Togbillett bestilles f.eks på :  https://www.sj.no/
Tog fra Trondheim Lufthavn – til Steinkjer Stasjon (ca 1.5 t). Avgangen kl kl 07.53 er  fremme kl 09.22 (Avgang kl 08.24 – fremme kl 09.49).  
Tog fra Trondheim Sentralstasjon – :  kl 07.15 og 07.49. (ca 2 timer)
(Retur : avgang én gang pr time : f.eks kl 17.32 og 18.37)

Hotellovernatting :
Steinkjer :    Quality Hotel Grand Steinkjer Kongensgate 37, 7713 Steinkjer , Norge
– og henvise til NIBIOs avtale.  q.steinkjer@choice.no / +47 74 16 47 00

Evt ved Trondheim Lufthavn: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport.

https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/radisson-blu-trondheim-airport