Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Gardermoen Airport hotell
Tid
Fra torsdag 25. oktober 2018 kl. 10.30
Til fredag 26. oktober 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Foreløpig program

 • Dag 1, torsdag 25. oktober 2018

 • SESJON 1: ØKOLOGIAVDELINGENE PÅ NIBIO

 • 10:30

  Velkommen

  Tor Myking

 • 10:40

  Avd. Skoggenetikk og biomangfold

  Tor Myking

 • 10:50

  Avd. Landskapsovervåking

  Wenche Dramstad

 • 11:00

  Avd. Terrestrisk økologi

  Holger Lange

 • 11:10

  Avd. Kulturlandskap og biomangfold

  Knut Anders Hovstad

 • 11:20

  Avd. Økosystemer i Barentsregionen

  Snorre Hagen

 • 11:30 - 12:15

  LUNSJ

 • SESJON 2: FORVALTNING

 • 12:15

  Jordbrukslandskap + landbrukspolitikk (3Q)

  Grete Stokstad

 • 12:30

  Norsk rødliste for naturtyper

  Knut Anders Hovstad og Line Johansen

 • 12:45

  Metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF)

  Annette Bär og Line Johansen

 • 13:00

  Hvordan vi i samarbeid med Miljødirektoratet og Fylkesmenn arbeider med handlingsplanarbeid

  Ellen Svalheim

 • 13:15

  Bioenergy risk and risk management in the Nordic countries

  Nicholas Clarke

 • 13:30 - 13:45

  KAFFEPAUSE

 • 13:45

  Presentasjonsfilm for miljøregistrering i skog

 • 13:50

  Indikatorer for biologisk mangfold på liten skala: arter eller miljø?

  Magne Sætersdal

 • 14:05

  Spredning, kolonisering og dynamikk hos krytogamer, sett i forhold til miljøtiltak i skogbruket

  Ivar Gjerde

 • 14:20

  BalanC; sammenligning av karbondynamikk i plantet bjørkeskog og plantet granskog

  Janne Kjønaas

 • 14:35

  Overvåking av kulturlandskapsfugler

  Christian Pedersen

 • 14:50

  Diskusjon

 • 15:00 - 15:30

  KAFFEPAUSE & INNSJEKKING

 • SESJON 3: VEGETASJONSENDRINGER

 • 15:30

  Dokumentasjon av vegetasjonsendringer ved bruk av permanente og ikke-permanente ruter

  Jutta Kapfer

 • 15:45

  Overvåking av kyst- og fjellvegetasjon (suksesjon etter brann i kystlynghei og GLORIA-Norge prosjektet)

  Sølvi Wehn

 • 16:00

  Vegetasjonsendringer i skog

  Fride H. Schei

 • 16:15

  Vegetasjonsendringer i norske boreale granskoger: resultater fra 30 år med overvåking

  Tonje Økland

 • 16:30

  Skogbrannhistorie i Trillemarka gjennom 700 år

  Ken Olaf Storaunet og Jørund Rolstad

 • 16:45

  Diskusjon

 • SESJON 4: MINGLING OG POSTERPRESENTASJON

 • 16:55 - 17:20

  Ta gjerne med artikler, rapporter o.l. som dere vil vise/diskutere med kolleger

 • GRUPPEARBEID

 • 17:20

  Gruppearbeid del 1

 • 17:50

  Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon

  Ledet av Knut Anders Hovstad

 • 19:00

  MIDDAG

 • Dag 2, fredag 26. oktober 2018

 • SESJON 5: FLERE SMAKEBITER

 • 08:30

  Molekylærøkologi på ville arter i Nord

  Snorre Hagen

 • 08:45

  Store rovdyr og populasjonsgenetikk

  Snorre Hagen

 • 09:00

  Skjøtsel for å ta vare på biologisk mangfold

  Sølvi Wehn

 • 09:15

  Be(e) diverse; ville pollinatorer og planter i urban kontekst

  Line Johansen

 • 09:30

  Species distribution modelling

  Eveliina Kallioniemi

 • 09:45

  Diskusjon

 • 09:55 - 10:45

  KAFFEPAUSE & UTSJEKKING

 • GRUPPEARBEID

 • 10:45

  Gruppearbeid del 2

 • 11:15

  Presentasjon av gruppearbeidet og diskusjon

  Holger Lange

 • 11:45

  Oppsummering

  Wenche Dramstad

 • 12:00

  LUNSJ OG AVREISE