Meld deg på økomelk-konferansen!

Informasjon

Sted
Scandic Hell, Stjørdal
Tid
Fra onsdag 6. februar 2019 kl. 09.30
Til torsdag 7. februar 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. januar 2019 kl. 23.59

 

Foregangsfylket for økologisk melk og kjøtt, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Tine, NIBIO og Fylkesmannen i Trøndelag, inviterer til økomelk-konferanse. 

 

−  Det kommer foredragsholdere fra inn- og utland, fra forskning så vel som rådgiving og praksis, sier leder i arrangementskomiteen Elin Halvorsen Sikkeland i NLR Trøndelag.

Målgruppa er bønder, rådgivere og andre som er opptatt av økologisk melkeproduksjon.

− Vi håper på to dager med gode faginnlegg, innspill og diskusjoner. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon, sier Sikkeland.

Dette blir avslutningskonferanse for Foregangsfylke-prosjektet som har pågått siden 2009. Fra neste år går det over i en ny fase når ansvaret blir overført fra Fylkesmannen til NLR.

 

 

Foto: Anna Holene, Norsk gengressurssenter 

Priser

 

Med overnatting: 

Rådgivere og forvaltning: hele konferansen, inkl. festmiddag og overnatting i enkeltrom,

kr 3000,- (dobbeltrom kr 2700,-)

Bønder: hele konferansen, inkludert festmiddag og overnatting i enkeltrom,

kr 2500,- (dobbeltrom kr 2180,-)

Studenter: Dobbeltrom, kr 1100,-

 

Uten overnatting:

Dagpakke, en dag, uten middag, kr 700,- student kr 350,-

Begge dager, uten middag og overnatting, kr 1400,-

 

> Påmelding

Bindende påmelding innen 1. januar.

Informasjon

Sted
Scandic Hell, Stjørdal
Tid
Fra onsdag 6. februar 2019 kl. 09.30
Til torsdag 7. februar 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. januar 2019 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

 

Hovedtema for konferansen:

 • Økonomi
 • Klima og miljø
 • Husdyrgjødselhåndtering
 • Kalvehelse og dyrevelferd
 • Proteinfôr fra egen gård

 

Det kan komme endringer i programmet.

 • DAG 1 - Onsdag 6. februar

  09.30     Registrering, kaffe/te

 • Åpning

   

  Ordstyrer: Anstein Lyngstad, Fylkesmannen i Trøndelag

  10.00

  Muligheter og utfordringer i økologisk melkeproduksjon framover: Hva gjør NLR? Jakob Simonhjell, NLR

 • Økonomi i økologisk melkeproduksjon

  10.20

  Lønnsomhet i økologisk melkeproduksjon, Bjørn Gunnar Hansen, Tine

  11.00

  Best case økomelk Trøndelag, Ellen Syrstad, Tine, og Elin Torbjørnsen, NLR Trøndelag

  11.20

  Hva gjør jeg for å komme på toppen av best-case-pallen? Inger Lise Ingdal, gårdbruker, Lensvik

  11.45

  Plastbruk i økologisk landbruk - ei miljøutfordring? Astrid Johansen, NLR Trøndelag

 • 12.00

  Lunsj

 • Økomelka en spydspiss i klimaarbeidet i norsk landbruk?

   

  Ordstyrer: Bjørn Gunnar Hansen, Tine

  13.00

  Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon, Sissel Hansen, NORSØK

  13.35

  Hvordan oppnå reduserte klimagassutslipp i økologisk mjølk- og kjøttproduksjon? Kim Viggo Weiby, Tine

  14.10

  Økt norskandel i økologisk kraftfôr, NN, Felleskjøpet

  14.45

  En gårdbruker med bevisste klimavalg

  15.00

  Kaffe/forfriskninger

 • Husdyrgjødselhåndtering

   

  Ordstyrer: Bjørn Gunnar Hansen, Tine

  15.30

  Husdyrgjødselhåndtering i økologisk grasproduksjon, Lena Rohde, RISE Jordbruk och livsmedel, Sverige

  16.10

  Økonomi og spredemetoder for husdyrgjødsel, Bård Oliver Gjellestad, NLR Rogaland

  16.45

  Fra uhåndterbar talle til kompost med ulike redskap, Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

  17.20

  Mine valg rundt husdyrgjødselhåndtering og vekstskifte, Torbjørn Støre, gårdbruker, Skogn

 • DAG 2 - Torsdag 7. februar

 • Kalvehelse

   

  Ordstyrer: Ragnhild Borchsenius, NLR

  08.30

  En god start er viktig! Kolbjørn Nybø, Tine

  09.05

  Kalven vår viktigste ressurs, Kristian Ellingsen-Dalskau, Veterinærinstituttet

  09.40

  NORSØK-prosjektet Ku og kalv

  09.50

  Pause

  10.20

  Kalvehelse på Jønsberg videregående skole - ei vedvarende utfordring? Anders Eirik Nylend, fjøsmester, og Guro Sveberg, veterinær

 • Framtidsløsninger og regelverksutfordringer

   

  Ordstyrer: Ragnhild Borchsenius, NLR

  10.55

  Ulike gjødselslag fra storsamfunnet - biorest, slam? Anne Grete Rostad, Fylkesmannen i Trøndelag

 • 11.30

  Lunsj

 • Proteinfôr fra egen gård

   

  Ordstyrer: Ragnhild Borchsenius, NLR

  12.30

  Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen, Elisabet Nadeau, SLU, Skara, Sverige

  13.05

  Dyrkingspotensialet for rybs, raps, erter og åkerbønner, Wendy Waalen, NIBIO Apelsvoll

  13.40

  Enga som proteinressurs, Håvard Steinshamn, NIBIO Tingvoll

  14.15

  Egenprodusert protein fra Østfold og fra egen gård, Tor Jacob Solberg, gårdbruker, Skiptvedt

  14.40

  Inspirerende ord med på veien hjem, Ola Johansen, inspirasjonsbonde, Pasvik

  14.50

  Avsluttende oppsummering, spørsmål og vel hjem

Spørsmål?

Ta kontakt med Elin Halvorsen Sikkeland, NLR Trøndelag

97 67 02 65, elin.sikkeland@nlr.no