Forsiden

Informasjon

Tid
Torsdag 20. juni 2024 kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 13. juni 2024 kl. 16:00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

NIBIO inviterer til markdag innen plantevern torsdag 20. juni.

Divisjon Bioteknologi og Plantehelse åpner dørene i Plantevernbygningen og tar opp dagsaktuelle tema innen plantevern, i år med spesiell vekt på ugras og ugrasbekjemping.  Dagen begynner med fire orienteringer på aktuelle tema i Auditorium Sundheim. Vi vil også ha tid til å ta opp dagsaktuelle tema som måtte være dukket opp når vi kommer så langt ut i sesongen.

Deretter serverer vi lunsj før vi tar turen ut på forsøksfeltene på Østre Voll for å se på resultatene av ulike alternative behandlinger mot rotugras. 

Vi håper du allerede har merket deg dagen og nå vil sikre deg plass i auditoriet. Det er begrenset antall plasser, derfor har vi en bindende påmelding til foredrag og lunsj, slik at alle plasser kan fylles opp.

 

 

Program:

 

09.00 - Adm. Dir. Ivar H. Kristensen og Divisjonsdirektør Marianne Stenrød ønsker velkommen

09.15 - Therese With Berge: Teknologiske løsninger for presisjonstiltak mot ugras

09.45 - Kirsten Semb Tørresen: - Nye ugrasproblemer - hønsehirse og søtvier

10.15 - Lars Olav Brandsæter/Kirsten Semb Tørresen: - Pågående forsøk med jordarbeiding mot rotugras, Susweco-prosjektet

11.00 - Anette Sundbye: - Status for nye "lavrisiko" plantevernmidler i Norge

11.30 - Utvalgte forskere - Aktuelle skadegjørere i sesongen

12.00 - Lunsj 

13.00 - Markvandring på Østre Voll
            Ivar Myhre, Myhres maskinomsetning AS, viser Kvick-Finn ugrasharv

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Torsdag 20. juni 2024 kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 13. juni 2024 kl. 16:00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.