Agropro prosjektet inviterer til sluttseminar 21- 22 juni 2017 på hotel Opera, Oslo; Agronomiens betydning for økt norsk matproduksjon

AGROPRO prosjektet har undersøkt muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. På sluttseminaret presenteres nye resultater fra jord og planteforskning, økonomiske og sosiokulturelle studier og det blir paneldebatt om agronomiens betydning for økt matproduksjon.

 

Noen tema:

  • Hva er potensialet for å øke avlinger i grovfor og kornproduksjonen?
  • Hva er potensialet for økt norsk matproduksjon?
  • Presentasjon av de nyeste resultat innen agronomisk forskning, jord og planteforskning
  • Lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk
  • Hva styrer bondens valg- økonomi- fremtidstro og andre faktorer
  • Hva skal til for at agronomisk kunnskap blir tatt i bruk?

 

Posterutstilling, videoer- møt opp og diskuter med forskerne

 

Les mer på Agropro sin  nettside

 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=97437&p_menu_id=97449&p_sub_id=97437&p_dim2=97480