Informasjon

Tid
Tirsdag 7. mai 2024 kl. 09:30 - 15:40
Påmeldingsfrist
Tirsdag 30. april 2024 kl. 16:00

MAFIGOLD (Matavfall, fiskeslam og husdyrgjødsel – fra problem til bondens gull)
er et prosjekt med bred deltakelse fra grønn og blå sektor og finansiering er fra «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) administrert i Norges forskningsråd. Målet har vært å utvikle effektive og bærekraftige løsninger for å resirkulere næringsstoffer og redusere geografisk ubalansert fordeling av næringsstoffer.

Vi har gjennom fem år arbeidet med av-vanning, separering og pelletering av gjødsel, vi har laget nye gjødselblandinger basert på fiskeslam og husdyrgjødsel og har testet disse produktene, samt nye torvfrie vekstmedier i veksthus og i feltforsøk.

 

Seminaret skal formidle kunnskap fra prosjektet til partnerskapet og til brukerne i blå og grønn sektor. Arbeidet i MAFIGOLD tas videre i et EU-prosjektet ECONUTRI (ECOlogicaly sustainable NUTRIent management), som ble startet i november 2022. Målet er å redusere tap av nitrogen, fosfor og karbon. I Seminaret skal vi presentere kunnskapsstatus (fra MAFIGOLD) og viser hvordan resirkuleringen tas et steg videre (i ECONUTRI).

Samarbeidspartnere i MAFIGOLD er Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Scanship AS, Jæren Biogass AS, Grønn vekst AS, IVAR IKS, Fister Smolt AS, Blue Planet AS, Norsk landbruksrådgivning Rogaland og Innlandet, AGRI-E AS, Bondelaget Rogaland, Skretting AS, Tine SA og Fylkesmannen i Rogaland.

 

Påmelding

Hver enkelt som trenger overnatting må bestille rom på

Quality Airport Hotel Stavanger 

Pris pr enkeltrom er kr 1390,-

Bruk kode BK-00894 innen 22.april.

Informasjon

Tid
Tirsdag 7. mai 2024 kl. 09:30 - 15:40
Påmeldingsfrist
Tirsdag 30. april 2024 kl. 16:00

Møteleder: Helga Hellesø, Rogaland landbrukspark

 • 0930

  Velkomst og presentasjon av prosjektet og fagdagen

  Arne Sæbø (NIBIO), prosjektleder

 • 1040

  Organiske fosforkilder – Kvantifisering av regionale overskudd etter forslag til nytt gjødselregelverk

  Eva Brod (NIBIO)

 • 1055

  Recycling of nutrients in Europe - the EU project Econutri

  Luisella Cieli (Universitetet i Torino)

 • 1120

  Rhizospheres and soil management

  Peter Schroeder (Universitetet i München)

 • 1145

  Mafigold - hva har vi arbeidet med, og hvilke resultater kan vi vise til fra prosjektet?

  Arne Sæbø (NIBIO)

 • 1205

  Organisk gjødsel basert på restråstoff av husdyrgjødsel, fiskeslam og struvitt – muligheter og begrensninger.

  Anne Falk Øgaard (NIBIO)

 • 1220

  Lunsj

 • 1300

  Composting process and the use of additives, biochar and beneficial microorganisms.

  Henrique Trindade (UTAD, Portugal)

 • 1320

  Kommersielle gjødsel- og jordprodukter basert på husdyrgjødsel, biorest og fiskeslam.

  Torleiv Ugland (Terramarine AS)

 • 1335

  Hvordan kan en næringsfattig biorest påvirke jordliv og jordas produktivitet?

  Dmitry Kechasov (NIBIO)

 • 1350

  Hvilken miljøpåvirkning har behandling og bruk av biorest/gjødsel?

  Tomas Persson (NIBIO)

 • 1405

  Kaffepause

 • 1420

  Slambehandling i fiskeoppdrettsanlegg - kvaliteten til fiskeslam, muligheter og begrensninger for slam til gjødsel.

  Leif Ydstebø (Tytlandsvik Aqua)

 • 1435

  Vekstmedier til jordbær fra biorest av husdyrgjødsel.

  Olav Røysland (Jæren Biogass)

 • 1450

  Vekstmedier utviklet i Mafigold

  Joan Salvans Homet og Arne Sæbø (NIBIO)

 • 1505

  Hvordan tas temaene fra MAFIGOLD videre i nye prosjekt?

  Ingunn Vågen og Dmitry Kechasov (NIBIO)

 • 1520-1540

  Oppsummering, spørsmål og diskusjon om framdrift

For spørsmål, vennligst kontakt Arne Sæbo, NIBIO Særheim

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}