Velkommen til teknologidag ved NIBIO Apelsvoll 20. september 2022

Tema: Muligheter for optimalisert bruk av mineralgjødsel

Økende gjødselpriser fører til stor usikkerhet rundt den riktige strategien framover.

Det ligger et stort potensial i bruk av presisjonsjordbruk og en mer eksakt tildeling av mineralgjødsel. Dette skal vi diskutere på teknologidagen på Apelsvoll i september.

 

En dag for deg som er opptatt av jordbruksteknologi og presisjonsjordbruk innen gjødslingen. Her blir det inspirerende faginnlegg, utstillinger og demonstrasjoner fra en rekke norske aktører innen jordbruksteknologi. Dagen blir en unik mulighet til å se mangfoldet som finnes innenfor dette området i Norge, noen indikatorer på hva som kommer, og en fin mulighet til å møte andre som er opptatt av jordbruksteknologi.

Det blir faglige innlegg fram til lunsj og demonstrasjoner og utstillinger etter lunsj. Videre detaljer rundt programmet blir oppdatert fortløpende.

Deltakelse og lunsj er gratis.

Dersom din bedrift ønsker å delta med utstilling eller demonstrasjon er det fremdeles muligheter for det. Ta kontakt med Till Seehusen på e-post: till.seehusen@nibio.no for forespørsler om dette.

Arrangementet er et samarbeid mellom avdeling for korn og frøvekster og senteret for Presisjonsjordbruk på Apelsvoll.

Om Senter for Presisjonsjordbruk:

For å styrke NIBIOs innsats innen presisjonsjordbruk, som har pågått i NIBIO siden 2001, ble Senter for Presisjonsjordbruk etablert i august 2016. Senteret ligger på NIBIO Apelsvoll ved Kapp i Østre Toten. Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode. Du kan lese mer om aktivitetene ved senteret på www.presisjonsjordbruk.no

 

 

Dagen arrangeres med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Tirsdag 20. september 2022 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 16. september 2022 kl. 14.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 • 10.00 - 13.00

  Faglige innlegg

 • Velkommen

  Mikkel Bakkegård, NIBIO

 • Gjødsel, kornpriser og forsyningssikkerhet

  Chr. Anton Smedshaug, Agrianalyse

 • Avlingsgap – behov for bedre utnyttelse av innsatsfaktorene

  Till Seehusen, NIBIO

 • Optimal bruk av gjødsel i kornproduksjon

  Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO

 • Pause

 • Smakebiter fra SolarFarm - sensorbasert delgjødsling i hvete med høy presisjon

  Jakob Geipel, NIBIO

 • IMPRESS – teknologi og modeller for presisjonsgjødsling og avlingskartlegging i grovfôrproduksjonen

  Kjersti Balke Hveem, NIBIO

 • Feltspektroskopi for proteinprediksjoner og proteingjødsling i vårhvete

  Krzysztof Kusnierek, NIBIO

 • Flytende gjødsel, praktiske erfaringer ved bruk av Flexgjødsel

  Anders Kristian Kjær, Flex Agri

 • Rett gjødsel til riktig plante i praksis

  Jogeir Magnar Agjeld, NLR

 • 13.00

  Lunsj

 • 14.00 - 16.00

  Utstillinger, demonstrasjoner og korte innlegg

  Bekreftede utstillere:

  Yara, Norwegian Agro Machinery, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, AT Import, Akershus traktor, SoilMate, Agdir, N2 Applied

For øvrige spørsmål, ta kontakt med till.seehusen@nibio.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Følgende bedrifter som deltar med utstillinger/demonstrasjoner:

Vi kommer tilbake over ferien med navn på utstillere