Velkommen til Teknologidag om presisjonsplantevern ved
NIBIO Apelsvoll, Senter for Presisjonsjordbruk
19. september 2023

Det stilles stadig strengere krav til bruk av plantevernmidler, samtidig som noen endringer i driftspraksis, f.eks. økt andel redusert jordarbeiding introduserer nye utfordringer. Plantevernmidler er kostbare, og presis tildeling vil ikke bare redusere miljøpåvirkningen fra jordbruket, men kan også gi muligheter for å redusere bondens kostnader. I år vil vi derfor sette søkelys på plantevern og hvordan teknologi for presisjonsplantevern kan gi bedre utnyttelse og mer presis applikasjon av ulike planteverntiltak.

 

Teknologidagen 2023 er en dag for deg som er opptatt av jordbruksteknologi og presisjonsjordbruk innen plantevern. Her blir det inspirerende faginnlegg, utstillinger og demonstrasjoner fra en rekke norske aktører innen jordbruksteknologi. Dagen blir en unik mulighet til å se mangfoldet som finnes innenfor dette området i Norge, noen indikatorer på hva som kommer, og en fin mulighet til å møte andre som er opptatt av jordbruksteknologi.

Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for Presisjonsjordbruk og de ulike fagavdelingene i NIBIO. Dagen arrangeres med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Dersom din bedrift ønsker å delta med utstilling eller demonstrasjon er det fremdeles muligheter for det. Ta kontakt med Kjersti Balke Hveem (kjersti.balke.hveem@nibio.no) for forespørsler om dette.

Videre detaljer rundt programmet blir oppdatert fortløpende.

 

Deltakelse og lunsj er gratis.

Informasjon

Tid
Tirsdag 19. september 2023 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 15. september 2023 kl. 16.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

 • 09.00

  Registrering, kaffe og mingling

 • 09.30

  Velkommen

 • 09.35

  Plantevern og teknologi i et overordnet perspektiv

  Gunn Jorunn Sørum, Gartnerhallen

 • 10.00

  PRESIS: Ugrasdeteksjon og sprøytekart for alle ved bruk av dronebilder

  Kjersti Balke Hveem og Therese With Berge, NIBIO

 • 10.20

  Bruk av lukt for varsling og deteksjon av soppsykdommer og skadedyr

  Andrea Ficke og Gunda Thöming, NIBIO

 • KAFFEPAUSE

 • 10.50

  Redusert jordarbeiding og utfordringer for plantevern

  Till Seehusen, NIBIO

 • 11.10

  Erfaringer fra praktisk bruk av ugrasrobot

  Vegard Line, Kilter systems

 • 11.30

  DAT Sensorsystem for presisjonssprøyting

  Erlend Kaurstad Morthen, DAT

 • 11.50

  Droner og plantevern: Hva er status og hva kan vi forvente at kommer framover

  NIBIO

 • 12.15

  LUNSJ

 • 13.00 - 15.00

  Utstillinger og demonstrasjoner

  Blant annet Kilter, DAT, VIPS, NIBIO, Eik Maskin, Norwegian Agro, Fagskolen Innlandet, NCE Heidner, NMBU med flere. Listen oppdateres etter hvert som arrangementet nærmer seg.

Dersom din bedrift ønsker å delta med utstilling eller demonstrasjon er det fremdeles muligheter for det. Ta kontakt med Kjersti Balke Hveem (kjersti.balke.hveem@nibio.no) for forespørsler om dette.