VIPS Seminar

VIPS 20 år på nett (2001-2021)

VIPS - www.vips-landbruk.no - har levert varsler om planteskadegjørere på Internett siden 2001. Det inviteres herved til seminar hvor vi feirer 20 år med teknologisk og faglig utvikling i VIPS, diskuterer erfaringer og ser på fremtidens muligheter.

Programmet er fordelt over to dager.
Onsdag 3. november arrangeres det et seminar for inviterte gjester i Vitenparken på Ås. Seminaret strømmes direkte og er åpent for alle. Programmet vil være rettet mot beslutningstakere og rådgivere. 

Torsdag 4. november arrangeres det et onlineseminar hvor fokus rettes spesielt på behov i kulturene, hvordan VIPS brukes i dag, og ønsker for fremtidens VIPS. Møtet er åpent for alle, og vi ønsker spesielt produsenter, rådgivere og forskere velkommen til å delta i gruppearbeidet.

 

Varsling Innen Planteskadegjørere (VIPS) er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste utviklet for integrert bekjempelse av skadedyr og sjukdommer i jord- og hagebruksvekster. Tjenesten er åpen og tilgjengelig for alle, men retter seg spesielt mot bønder og rådgivere innen norsk landbruk. 
VIPS er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Daglig drift av VIPS finansieres av Kunnskapsutviklingsmidler fra LMD til NIBIO. I tillegg finansieres informasjonstiltak og kvalitetssikring av VIPS gjennom årlig tildelte prosjektmidler fra Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Større forskningsoppgaver med relevans for VIPS løses i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. 

Lenker til møtene får du i ordrebekreftelsen

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 3. november 2021 kl. 08:30
Til torsdag 4. november 2021 kl. 11:00
Påmeldingsfrist
Mandag 1. november 2021 kl. 18:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

 • 09.00-11.00

  Onsdag 3. november

  Seminar med gjester i salen og strømming på nett

 • 08.30

  Kaffe og mingling

 • 09.00

  Velkommen og introduksjon

  Arne Hermansen og Berit Nordskog, NIBIO

 • 09.05

  Historien – veien frem mot VIPS slik det er i dag

  Guro Brodal, NIBIO

 • 09.15

  VIPS web

  Annette Folkedal Schjøll, NIBIO

  www.vips-landbruk.no

 • 09.30

  Erfaringsutveksling om bruk og nytte av VIPS

  Jon Mjærum, NLR i samtale med bonde Øyvind Kjølberg,  rådgiver Gerd Guren, NLR og Nanna Bergan, Landbruksdirektoratet på scenen

 • 10.00

  Beinstrekk

 • 10.10

  VIPS som del av internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid

  Berit Nordskog, NIBIO

 • 10.20

  Fremtidens VIPS

  Berit Nordskog, NIBIO

 • 10.30

  Spørsmål og diskusjon

 • 10.55

  Avslutning

 • 11.00

  Lunsj for deltakere i salen

 • 0900 - 11.00

  Torsdag 4. november

  Online zoom-møte

 • 08.45

  Møtet åpner for pålogging

 • 09.00

  Velkommen

 • 09.05

  Introduksjon – dagens bruk av VIPS

  Berit Nordskog, NIBIO

 • 09.15

  Presentasjon av kulturgruppene i VIPS

  v/kulturgruppelederne

  • Korn og oljevekster, inkludert VIPS ugras
  • Frukt og bær
  • Potet og grønnsaker

 • 09.50

  Nyutvikling – VIPS observasjons-app

  Tor-Einar Skog, NIBIO

 • 10.00

  Beinstrekk

 • 10.10

  Introduksjon av gruppearbeid

  Berit Nordskog, NIBIO

 • 10.15

  Gruppearbeid: Hva ønsker vi for fremtidens VIPS?

  Deltakerne deles i grupper basert på kulturgruppene

 • 10.40

  Oppsummering fra gruppene

 • 10.55

  Avslutning