Invitasjon

Atj 2018-3562

Research Scientist Robert Barneveld and Senior Research Scientist Johannes Deelstra in the field, measuring soil moisture content. Photo: Anette Tjomsland

 

Fra satellitt til grunn: Fjernmåling til bruk i landbruks- og vannforvaltning

Hovedformålet med IRIDA-prosjektet har vært å skaffe til veie detaljerte opplysninger om jordas vanninnhold og gjøre denne informasjon tilgjengelig for brukere. Nå inviteres bønder, forvaltning og forskere til avslutningsseminar.

Satellitter blir i stadig økende grad brukt i landbruket, blant annet for å skaffe til veie informasjon om vanninnhold og eller utviklingen av vegetasjon. NIBIO deltar i JPI/EU-prosjektet IRIDA der hovedmål har vært å undersøke hvordan fjernmåling med bruk av satellitter kan anvendes i å bestemme jordas vanninnhold og dermed bidra i planleggingen av neste vanning, noe som er særlig viktig i områder med knappe vannressurser. Men riktig informasjon om jordas vanninnhold er også viktig i bestemmelsen av tidspunkt for jordarbeiding for dermed å unngå jordpakkingsskader. Riktig informasjon om jordas vanninnhold er også viktig når det gjelder flomvarsling  og kalibrering av modeller for simulering av jordas vannbalanse og stofftap. .

I Norge har IRIDAs aktiviteter blitt gjennomført i Gryteland, et småfelt i Skuterud nedbørsfelt i nærheten av Ås, Akershus. Her har forhold mellom fjernmålte data, plantedekke, jordsmonn og topografi blitt utforsket. Forståelse av sammenhengen mellom jordas vanninnhold, vekst og terreng har videre blitt brukt til uttesting av modeller i kombinasjon med kontinuerlige satellittobservasjoner.

 1. mai 2019 arrangeres det seminar der resultater fra IRIDA-prosjektet i både inn- og utland vil bli presentert. Seminaret finner sted på NIBIO i Høgskoleveien 8, store møterom. Målgrupper for seminaret inkluderer bønder, forvaltning og forskere.

Mer informasjon og påmelding: https://nibio.pameldingssystem.no/final-irida-meeting

 

Påmelding til seminar

Information

Time
Thursday May 23rd 2019 at 09:00 to 12:00
Deadline
Monday May 20th 2019 at 16:00

Activity is finished and you can no longer register.

 


This is a hand-held sensor used to measure the soil moisture content. In addition, at some locations soil moisture sensors are installed after the growing season, providing continuous information about the soil moisture content down to a depth of 0, 5 metre below the soil surface, until spring the year after.
Photo: Anette Tjomsland.

       In Norway, farmers have trouble with runoff, erosion, and loss of
       phosphor and nitrogen. Here, Research Scientist Robert Barneveld
       inspects a typical run off pathway in the Skuterud catchment, outside Ås.
       Photo: Anette Tjomsland.
        How much water does the soil contain? Whether it is too much or
        too little, it is crucial for farmers to know. In southern Europe farmers
        need better tools to carefully plan irrigation schemes to provide solutions
        for water scarcity. In Norway, there is often too much water, and the
        question is how to handle all the water. Photo: Anette Tjomsland.
 
 • Thursday 23 May, at NIBIO, Høgskoleveien 8, Ås

 • 09.00 - 09.10

  Introduction

  Per Stålnacke, Research director NIBIO

 • 09.10 - 09.30

  The IRIDA project. Combining remote sensing and agronomy for improving water management in agriculture fields

  Diego Intrigliolo

 • 09.30 - 09.50

  Combining Electrical Resistivity Tomography and Satellite Images for Improving Evapotranspiration Estimates of Citrus Orchards

  Daniela Vanella

 • 09.50 10.10

  Incorporating Remote Sensing Technology into the Dual Kc model for deriving spatially distributed crop evapotranspiration

  Juan Miguel Ramirez Cuesta

 • 10.10 - 10.30

  Coffee / Tea break

 • 10.30 - 10.50

  Remote sensing and soil moisture in a cereal field

  Robert Barneveld

 • 10.50 11.10

  Detection of built-up areas in agricultural fields using satellite images: a test case

  Misganu Debella-Gilo

 • 11.10 - 11.30

  MIMIRO- the link between satellite and farmer using mobile telephone

  Harald Volden

 • 11.30 - 11.50

  Potential use of satellite information in Norwegian agriculture

  Svein Skøien